5G

Μικροδορυφόροι, 5G σε αυτοκινητόδρομους, FTTH, στο Ταμείο Ανάκαμψης


 
Μεγαλώνουν οι προσδοκίες στην αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και στη διαστημική βιομηχανία έπειτα από την επίσημη ανακοίνωση των έργων που έχουν συμπεριληφθεί προς υλοποίηση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μεταξύ άλλων ώθηση στην διαστημική βιομηχανία της χώρας θα δώσει το έργο της ανάπτυξης μικροδορυφόρων που προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο οποίο θα διατεθούν 161 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Για την ανάπτυξη υποδομής wireless network 5G σε έξι ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους (2011 χιλιόμετρα) θα διατεθούν 130 εκατ. ευρώ. Το έργο θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στην συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για τη σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα ελληνικά νησιά και με την Κύπρο μέσω σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών θα διατεθούν 89 εκατ. ευρώ, ενώ για την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτήρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς (next-generation infrastructure) από τους πολίτες 73 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου θα βασιστεί στο μοντέλο του «εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Τα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους είναι πολλά σε αριθμό και διατρέχουν όλες τις δράσεις του Σχεδίου που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση.

Ένα από αυτά (που θα χωριστεί σε μικρότερα) αφορά στην ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κα) και ενσωμάτωση τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Θα διατεθούν συνολικά 565 εκατ. ευρώ και όπως σημειώνεται η μεγάλη αυτή επένδυση θα οδηγήσει σε δραστική βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη από τις κρατικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα θα απελευθερώσει δημόσιους πόρους λόγω της μείωσης του κόστους πρόσβασης του δημοσίου στα αρχεία του.

Στα υπόλοιπα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους περιλαμβάνεται η δημιουργία κεντρικής υποδομής και σχετικών υπηρεσιών (Cloud, Enterprise Service Bus) για την διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση συστημάτων και μητρώων μεταξύ φορέων του Δημοσίου καθώς και η αναβάθμιση της εθνικής πύλης ανοικτών δεδομένων συνδέοντας την παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Πύλη, με προϋπολογισμό 97 εκατ. ευρώ.

Επίσης περιλαμβάνεται έργο προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ που αφορά στην αποτελεσματική ψηφιοποίηση και διασύνδεση των υπηρεσιών του Δημοσίου και η οποία επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση νέας υποδομής και υπηρεσιών Cloud Computing. Το έργο χαρακτηρίζεται απαραίτητο για τη γενική στρατηγική ψηφιακής μετάβασης των κρατικών υπηρεσιών.

Στο τμήμα του Σχεδίου για τη συνδεσιμότητα ως μεταρρύθμιση αναφέρεται η εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου για την προετοιμασία και παρακολούθηση της ανάπτυξης δικτύων 5ης γενιάς στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών υποδομών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βασικών οικονομικών τομέων (π.χ. τουρισμός, μεταφορές) και στην αναθεώρηση διαδικασιών για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα αξιοποιήσουν τα οφέλη των δικτύων πέμπτης γενιάς.

Στις μεταρρυθμίσεις έχει περιληφθεί και το έργο της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτήρια καθώς και υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά με δυνατότητα παροχής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps, με στόχο την κάλυψη με ευρυζωνικές υπηρεσίες περίπου 2.400.000 πολιτών (στόχος ορισμένος στην Ψηφιακή Βίβλο). Απώτερος σκοπός είναι και η βελτίωση της θέσης της χώρας στη διεθνή κατάταξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και η ενίσχυση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των συνδέσεων.

About Freegr network

Από το Blogger.