athens

Κορωνοϊός- Επιχειρήσεις: Αύξηση της καινοτομίας και των ψηφιακών εξατομικευμένων λύσεων

 


Η αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για ψηφιακές λύσεις και εξατομικευμένες εμπειρίες λόγω της πανδημίας έχει «αναγκάσει»  τις επιχειρήσεις να στραφούν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νέα έρευνα «Become Index 2021» της Mastercard που πραγματοποιήθηκε  σε συνεργασία με το Harvard Business Review Analytic Services.

Το 53% των ερωτηθέντων στελεχών επιχειρήσεων, σημείωσε πως οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται, τοποθετούν την καινοτομία ψηλά ως προτεραιότητα, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (42%) ανέφεραν πως ανταποκρίθηκαν στις νέες αυτές ανάγκες, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό που αφορά την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αναπτύξουν νέους καινοτόμους τρόπους διασύνδεσης με τους εργαζομένους και τους πελάτες τους, για να διασφαλίσουν την σωματική αλλά και πνευματική τους υγεία.

Σύμφωνα με την έρευνα «Become Index 2021», τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων είναι:

 • Ψηφιακή Ευελιξία: Η άμεση υιοθέτηση των ταχύρρυθμων ψηφιακών εξελίξεων και η κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά στις ανέπαφες εμπειρίες.
 • Ολιστική Ανάλυση Περιβάλλοντος: Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μέσα στον οργανισμό για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, μέσα από την επεξεργασία δεδομένων.
 • Ισχυρή Προστασία Δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.
 • Στρατηγικές Επενδύσεις: Η ανάληψη ριψοκίνδυνων αποφάσεων και η αποδοχή της ενδεχόμενης αποτυχίας τους ως μέρος της φυσικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Στενή επαφή με τους καταναλωτές: Η διατήρηση στενών σχέσεων με τους καταναλωτές, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη καινοτομίας.

Για την μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των σημερινών κινδύνων και των καταναλωτικών αναγκών εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς:

 1. Οικοδόμηση ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Το 71% των ερωτηθέντων καταναλωτών ανέφερε πως πραγματοποιούν όλο και περισσότερες αγορές από εταιρείες που επικοινωνούν τις αξίες τους και παρέχουν φροντίδα στους εργαζομένους και τους πελάτες τους.
 2. Αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως εργασία. Πάνω από το ένα τρίτο των στελεχών (38%) αναφέρουν πως η τηλεργασία αποτελεί πρόκληση για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον.
 3. Προτεραιοποίηση των επενδύσεων που αφορούν την καινοτομία.
 4. Πρόληψη και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Χωρίς αμφιβολία η εμπιστοσύνη και η πνευματική ηρεμία είναι εξαιρετικά σημαντικές, και για αυτό το λόγο κατατάσσονται τρίτες στον κατάλογο προτεραιότητας των στελεχών, πίσω από την υγεία & ασφάλεια και την ευκολία. Ωστόσο, μόνο το 37% των οργανισμών δήλωσαν πως επένδυσαν ή πρόκειται να επενδύσουν σύντομα στη προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας στο διαδίκτυο για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους. Ομοίως, μόνο το 35% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως οι πρόσφατες επενδύσεις των επιχειρήσεων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια αποτέλεσαν απόρροια της πανδημίας.
 5. Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να μοιραστούν περισσότερες προσωπικές πληροφορίες εάν αυτό δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πιο άμεση, εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Σε δηλώσεις του σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mastercard Michael Miebach αναφέρει ότι τα νέα στοιχεία ενισχύουν την πεποίθηση πως δεν μπορούμε -και πιθανώς δεν θέλουμε- να επιστρέψουμε στον τρόπο που λειτουργούσαμε πριν την πανδημία. «Η πρόοδος μας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα μας να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες -δηλαδή τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες- και στη συνέχεια από τη ικανότητα μας να αναπτύξουμε ουσιαστικές καινοτόμες υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Οι άνθρωποι κοιτάζουν μπροστά, φέροντας μαζί τους τις νέες εμπειρίες και προτιμήσεις που καθιερώθηκαν στη ζωή τους τον τελευταίο χρόνο. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να το αντιληφθούν και να επιτύχουν με βάση τη νέα πραγματικότητα. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης για καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, δεν είναι ζήτημα εντυπωσιασμού αλλά σωστής προσέγγισης και αντιμετώπισης των συνθηκών», επεσήμανε ο κ. Miebach .

Από την πλευρά του ο managing director της Harvard Business Review Analytic Services (HBR-AS)  Alex Clemente τόνισε πως ο ρυθμός και η ταχύτητα ανάπτυξης της καινοτομίας, καθώς ο κόσμος συνέρχεται από το πέρασμα της πανδημίας, διαμορφώνει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. «Πολλοί οργανισμοί έχουν αποδείξει πως μπορούν να αντιμετωπίσουν με ταχύτητα και ευελιξία αυτές τις νέες προκλήσεις καθώς και να αναδειχθούν ισχυρότερες ανεξαρτήτως από το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δείχνουν να δίνουν σημασία σε διαφορετικές ανάγκες από αυτές που έχουν δημιουργηθεί για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρασμα της πανδημίας. Οι επιχειρήσεις και η κοινωνία οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της καινοτομίας, όπως και πως οι επιχειρήσεις οφείλουν να επανεξετάσουν αν αυτές οι νέες ταχύτητες και ο ρυθμός των αλλαγών μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Clemente.

 • Η δεύτερη έκδοση της ετήσιας έρευνας, πραγματοποιήθηκε σε 1.800 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και περισσότερους από 10.000 καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, και αποτελεί μία πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμους ερευνητικούς στόχους. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών, για την έμπνευση της καινοτομίας εντός των οργανισμών, μέσα από την έρευνα και την ανάλυση των σημαντικότερων καινοτόμων επιχειρήσεων παγκοσμίως.
   

Πηγή: ΑΜΠΕ

About Freegr network

Από το Blogger.