energyeficient

Για όλους η πρόσβαση και η «επένδυση» στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 


Η κοινή γνώμη ενημερώνεται και πληροφορείται διαρκώς για τις νέες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που προωθούν τις καθαρότερες μορφές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. Ιδίως στη χώρα μας, που είναι πλούσια σε ηλιακή και αιολική ενέργεια οι πολίτες ακούνε και διαβάζουν για τις επενδύσεις σε μεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά ακόμη δυσκολεύονται να αντιληφθούν πότε θα δουν τα οφέλη στην καθημερινότητα τους καθώς και στο πορτοφόλι τους.

Όλο και περισσότερος κόσμος και, αν και θέλει να συμβάλλει με τις επιλογές του στην προσωπική και κοινωνική ζωή, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είτε με την ένταξη στην καθημερινότητα του της συνήθειας της ανακύκλωσης είτε με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του σπιτιού του. 

Ωστόσο, ιδίως στον τομέα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών και των επιχειρήσεων χαμηλής τάσης δυσκολεύεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της από την τοποθέτηση για παράδειγμα ενός ηλιακού πάνελ στην ταράτσα του κτιρίου όπου διαμένει ή είναι το κατάστημά του. Τόσο επειδή το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης π.χ. φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι υψηλό, όσο και επειδή οι χωρικές δεσμεύσεις, ή το καθεστώς ιδιοκτησίας των ακινήτων τους, δεν τους επιτρέπει να εξετάσουν ρεαλιστικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

......

Το δρόμο για την άμεση και άνετη πρόσβαση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των μικρών επιχειρήσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα πλεονεκτήματά τους, ανοίγει το πρόγραμμα ΕΝ.Α των ομίλων ΗΡΩΝ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ομίλου ΗΡΩΝ αποτελεί τη λύση για κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση που θέλει να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία, καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες με ηλεκτρικό ρεύμα από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε στέγες και ταράτσες, άμεσα και άκοπα. Την ίδια στιγμή οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις εξασφαλίζουν με το πρόγραμμα αυτό σημαντικό οικονομικό όφελος. 

Κάθε πελάτης του ΗΡΩΝΑ μπορεί να συμμετέχει στο ΕΝ.Α με ένα αρχικό τίμημα της επιλογής του – με «κατώφλι» τα 100 ευρώ- το οποίο του «αποδίδει» περίπου 8,5%, με τις σημερινές τιμές ενέργειας. Η συγκεκριμένη «απόδοση» μεταφράζεται σε έκπτωση στο κόστος ρεύματος στον λογαριασμό. Ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής του, ο καταναλωτής - πελάτης ΗΡΩΝ έχει την ευκαιρία να μειώσει δραστικά το κόστος ρεύματός του, έως και να το μηδενίσει.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εδώ, με απλό τρόπο να υπολογίσει το οικονομικό όφελος που αποκομίζει ή το ποσό που χρειάζεται να «επενδύσει» για να μηδενίσει το κόστος του ρεύματός του.

Το πρόγραμμα προσφέρει αρκετά μεγάλο επίπεδο ευελιξίας, καθώς, αφενός, το ποσό της  συμμετοχής μπορεί να «κτισθεί» μέσα σε τρία χρόνια, δε χρειάζεται δηλαδή να κατατεθεί εφάπαξ (η ελάχιστη αρχική συμμετοχή είναι 100€), και, αφετέρου, το ΕΝ.Α συνδέεται με τον ΑΦΜ κάθε πελάτη, γεγονός που του επιτρέπει να το μεταφέρει σε άλλο ακίνητο σε περίπτωση μετακόμισης, να το μεταβιβάσει σε άλλον καταναλωτή – πελάτη ΗΡΩΝ, ακόμη και να το κληροδοτήσει. Αξίζει δε να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι ο κάθε καταναλωτής - πελάτης ΗΡΩΝ μπορεί να αποδεσμευτεί οποτεδήποτε θελήσει από το πρόγραμμα, χωρίς κανένα κόστος ή «ποινή»!

Επιπλέον, το πρόγραμμα λειτουργεί με όρους διαφάνειας στην παραγωγή ενέργειας, καθώς κανείς μπορεί να ελέγχει την παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ από τους οποίους «παράγει» την ενέργεια που καταναλώνει.   

Πρωτοβουλίες όπως το «ΕΝ.Α» των Ομίλων ΗΡΩΝ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί φέρνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό καταναλωτή, προσφέροντάς του, πέραν του οικολογικού, οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχει έμπρακτα στην προσπάθεια ανακοπής, ή και αντιστροφής, της κλιματικής αλλαγής. 

About Freegr network

Από το Blogger.