athens

Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός για 8 στις 10 επιχειρήσεις

 Μονόδρομο αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός για 8 στις 10 επιχειρ


ήσεις μετά και την πανδημία του Covid 19, με την πλειονότητα αυτών να δρομολογούν ψηφιακές λύσεις σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους λειτουργίας χαρακτηρίζοντας τες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού, η έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία, η βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εφαρμογή συστημάτων ERP και CRM εντάσσονται στις βασικές προτεραιότητές τους ενώ και η χρήση πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και του υπολογιστικού νέφους, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την επιχειρηματική τους συνέχεια.

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα της νέας στατιστικής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020 και τα οποία δημοσιεύονται στην έκδοση «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19», τη δεύτερη στη νέα σειρά στατιστικών εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας στατιστικής έρευνας για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στις ελληνικές επιχειρήσεις, που διενεργεί το ΕΚΤ ως αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας (82%) δηλώνει ότι δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιολογώντας τον ως πολύ σημαντική ή σημαντική συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική. 

Λίγο μεγαλύτερο, 85% είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού. Συγκεκριμένα για το 43% των επιχειρήσεων η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων κρίνεται πολύ σημαντική ενώ σημαντική στρατηγική την θεωρεί το 41%.

Στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος βρίσκονται και οι ψηφιακές τεχνολογίες με το 41% των επιχειρήσεων να στρέφεται στην συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών, το 32% των επιχειρήσεων να δρομολογεί την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της επιχείρησης (συστήματα ERP) και το 27% των επιχειρήσεων να προωθεί την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας 27% ενώ ένα 26% την εφαρμογή συστημάτων CRM. Πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (37%) και του υπολογιστικού νέφους (36%), αξιολογούνται εξίσου ως σημαντικότερες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
 
Ειδικό βάρος για το επιχειρείν έχουν και οι ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα με το 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρήσεων να θεωρεί τη λειτουργία ιστοτόπου κλειδί για την επέκτασή του σε νέες αγορές και το 34% αυτών να την χαρακτηρίζει ως πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω των ζωντανών συζητήσεων και κοινωνικών δικτύων. Πολύ σημαντική είναι και η στρατηγική την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας (social media, apps, κ.ά.) για το 27% των επιχειρήσεων αφού οδηγεί σε συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες τους.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το πολύ αυξημένο ποσοστό της χρήσης ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης την περίοδο της πανδημίας (48%), σε σχέση με την τριετία 2016-2018 (38%). Πολύ αυξημένο είναι επίσης το ποσοστό των επιχειρήσεων (33%) που κατά το 2020 θεωρούν ως πολύ σημαντική πρακτική για την πρόσβαση στις αγορές την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας, με το αντίστοιχο ποσοστό κατά την τριετία 2016-2018 να είναι 20%.

Στρατηγικές που ακολούθησαν οι επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας

Οι αρρυθμίες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού αφορούσαν τις αναγκαστικές απουσίες του προσωπικού λόγω παιδικής μέριμνας ή επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις καθυστερήσεις στις εισπράξεις από πελάτες και τις αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση του προσωπικού τους, ενώ 6 στις 10 επιχειρήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σχεδόν 3 στις 10 επιχειρήσεις άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

Πολλές μάλιστα από τις προαναφερθείσες πρακτικές αναμένεται να συνεχιστούν και μετά το πέρας της πανδημίας, με κυριότερες την υιοθέτηση (ή ενίσχυση) ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (84%), την υιοθέτηση της τηλεργασίας (60%) και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (44%).

Θετικής ανταπόκρισης έτυχε η σειρά μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που εφαρμόστηκε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα (91%) δήλωσαν ότι είχαν επιτυχή πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ ως πλέον χρήσιμα μέτρα προτάσσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και τις πιστοδοτικές διευκολύνσεις.

Να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της νέας έρευνας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αντλήθηκε από τα μητρώα του ΕΚΤ και περιελάμβανε επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλά καινοτομικά χαρακτηριστικά και έχουν δραστηριότητα Ε&Α στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από 631 επιχειρήσεις. Το 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα είναι συγκεντρωμένο στην Αττική και ένα μεγάλο ποσοστό (20%) στη Β. Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (77%) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων μικρότερο από 250 άτομα. insidergr

About Freegr network

Από το Blogger.