ειδήσεις

Η HELLAS SAT και ο INMARSAT εκτοξεύουν τον κοινό δορυφόρο HELLAS SAT 3 - IS

O INMARSAT και η HELLAS SAT έχουν υπέγραψαν συμφωνία για να εκτοξεύσουν ένα κοινό δορυφόρο στην τροχιακή θέση της HELLAS SAT στις 39 Μοίρες Ανατολικά. Ο κοινός δορυφόρος θα φέρει εξοπλισμό για δύο ξεχωριστές χρήσεις: 


Η πρώτη είναι οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες S Band της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επονομασία EuropaSat, οι οποίες αναπτύσσονται μετά την αδειοδότηση του INMARSAT από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάϊο του 2009, με σκοπό την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών διασύνδεσης αεροπορικών επιβατών σε Πανευρωπαϊκή κάλυψη.
Η δεύτερη χρήση είναι η εγκατάσταση 44 αναμεταδοτών σε με την επονομασία HELLAS SAT 3, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αντικατάσταση του υφιστάμενου δορυφόρου HELLAS SAT 2 και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών της HELLAS SAT. Ο δορυφόρος θα κατασκευαστεί από την Γαλλική THALES ALENIA SPACE και προγραμματίζεται να εκτοξευθεί εντός του 2016.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLAS SAT και CEO του ARABSAT κ. Khalid Balkheyour δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία πληροί αφενός τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς τους μετόχους της ARABSAT για την επέκταση των εργασιών της εταιρείας μας με την εξαγορά της HELLAS SAT και αφετέρου ο δορυφόρος HELLAS SAT 3 πληροί της υποχρεώσεις της HELLAS SAT έναντι των πελατών και συνεργατών της για τη διατήρηση και επέκταση των εργασιών της, καθιστώντας την τροχιακή θέση των 39 μοιρών Ανατολικά σε μια από τις κυρίαρχες δορυφορικές θέσεις για παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών δορυφορικών υπηρεσιών.
Η συμφωνία που υπογράφηκε είναι η πρώτη συμφωνία κατασκευής δορυφόρου ανάμεσα στο επενδυτικό σχέδιο για την κατασκευή 4 δορυφόρων του Ομίλου ARABSAT/HELLAS SAT που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα.»

About Freegr network

Από το Blogger.