τεχνολογία

WLinux η νέα διανομή ειδικά για Windows 10

WLinux: Το Windows Subsystem for Linux που υπάρχει στο Windows 10 επιτρέπει στους χρήστες του λειτουργικού της Microsoft να τρέχουν διανομές Linux μέσα από το Windows 10. Έτσι μέχρι σήμερα είναι εφικτό να τρέξετε τις διανομές Ubuntu, Debian και Kali. Όπως φαίνεται όπως αναπτύχθηκε και μια νέα διανομή βελτιστοποιημένη ειδικά για το Windows 10 και το Windows Subsystem for Linux.WLinux Η
 νέα διανομή ονομάζεται WLinux, και επικεντρώνεται στα πακέτα που σχετίζονται με το Windows Subsystem for Linux, καθώς και στις προσαρμογές που χρειάζονται για να επωφεληθεί πλήρως τη συγκεκριμένη δυνατότητα του Windows 10. “Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας του Linux, σκέφτηκα ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα διανομή για το WSL με λογικές προεπιλογές για χρήση στο WSL. 
Εντόπισα και υλοποίησα ένα αρχικό σύνολο προσαρμογών και χαρακτηριστικών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλούς προγραμματιστές διανομών σαν σημείο εκκίνησης για τη δική τους εγκατάσταση, αναφέρει ο ιδρυτής του Whitewater Foundry που ανέπτυξε τη διανομή. Όμως αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι το WLinux που είναι διαθέσιμο μέσα από το Microsoft Store δεν έρχεται δωρεάν. Κοστίζει 19,99 δολαρίων, και προς το παρόν υπάρχει μια έκπτωση τις τάξης του 50%, δηλαδή έρχεται στα 10 δολάρια. Φυσικά δεν συνιστούμε την αγορά του, εκτός αν είστε προγραμματιστής και βρίσκετε καλή την ιδέα να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο project. Η διανομή WLinux συμπεριλαμβάνει υποστήριξη για τις περισσότερες εφαρμογές του Linux, εργαλεία ανάπτυξης όπως τα shell zsh, git, python 3.7 (όλα προεγκατεστημένα), wslu και πρόσθετα scripts για εφαρμογές όπως το Google Chrome, το Visual Studio και το pip3 για το python.

About Freegr network

Από το Blogger.