τεχνολογία

οι χρήστες του internet ξεπερνούν το μισό πληθυσμό της Γης

Σύμφωνα με την ITU, την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2018, οι χρήστες του internet θα έχουν ξεπεράσει σε αριθμό, το μισό πληθυσμό της Γης.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το 51.2% του παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 3.9 δισεκατομμύρια ανθρώπους, θα χρησιμοποιεί το internet μέχρι το τέλος του έτους, κάτι το οποίο από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα της ITU, τα στοιχεία δείχνουν πως ο κόσμος “χτίζει” μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας, ξεπερνώντας το στόχο για τη χρήση του internet από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Δε θα πρέπει όμως να ξεχνάμε πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση στο internet και θα πρέπει να αλλάξει αυτό, με τη βοήθεια της ITU στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε η ψηφιακή επανάσταση να μπορέσουν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά που απολαμβάνει ο υπόλοιπος παγκόσμιος πληθυσμός.
Τι ποσοστό του πληθυσμού χρησιμοποιεί το internet;
Σύμφωνα με την ITU, η αργή και σταθερή ανάπτυξη του πληθυσμού που χρησιμοποιεί internet στις ανεπτυγμένες χώρες έφτασε από το 51.3% το 2005 στο 80.9% μέσα στο 2018. Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό αυξήθηκε από το 7.7% το 2005 στο 45.3% στα τέλη του 2018, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη να σημειώνεται στην Αφρική όπου το ποσοστό των κατοίκων που χρησιμοποιούν το internet έφτασε από το 2.1% το 2005 στο 24.4% μέσα στο 2018.
africa online itu
Όσον αφορά τις περιοχές με τη μικρότερη αύξηση, αυτές είναι η Ευρώπη και η Αμερική, με το 79.6% και 69.6% του πληθυσμού να χρησιμοποιεί το internet, με τα ποσοστά να φτάνουν το 71.3% του πληθυσμού της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, το 54.7% των Αραβικών κρατών και το 47% της περιοχής που καλύπτει τα κράτη της υπόλοιπης Ασίας και Ειρηνικού.
Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με τη χρήση φορητών συσκευών παρουσιάζει αύξηση, τη στιγμή που οι συνδρομές σε σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζουν μείωση και να φτάνουν το 12.4% μέσα στο 2018, ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτερος από το συνολικό πληθυσμό της Γης. Η αύξηση στην κινητή τηλεφωνία κατά την τελευταία πενταετία οφείλεται κυρίως σε χώρες της Ασίας-Ειρηνικού και της Αφρικής, με την αύξηση να είναι ελάχιστη στην Αμερική και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, με το ποσοστό στην Ευρώπη και τις Αραβικές χώρες να παρουσιάζει μείωση.
Σταθερές και κινητές broadband συνδρομές
Αύξηση παρατηρείται και στις σταθερές ευρυζωνικές συνδρομές όπου ο αριθμός τους έφτασε το 1.1 δισ. μέσα στο 2018, τη στιγμή που οι σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις έφτασαν τα 942 εκατομμύρια μέσα στο ίδιο έτος. Η αύξηση στις ενεργές broadband συνδέσεις κινητής είναι πιο ισχυρές μιας και ο ρυθμός διείσδυσης έφτασε από 4 συνδρομές ανά 100 κατοίκους το 2007, σε 69.3 συνδρομές ανά 100 κατοίκους μέσα στο 2018. Επιπλέον, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ενεργών κινητών broadband συνδρομών από 268 εκ. το 2007 σε 5.3 δισ. μέσα στο 2018, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε αυτού του τύπου συνδέσεις σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η διείσδυση έχει φτάσει τους 61 ανά 100 κατοίκους μέσα στο 2018, με το μεγαλύτερο ρυθμό να παρατηρείται στις χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, των Αραβικών κρατών και της Αφρικής.
Κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας
Η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φτάσει το 96% του πλανήτη, με το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε δίκτυο 3G αλλά και αυτά με μεγαλύτερες ταχύτητες.
Νοικοκυριά που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή
Σύμφωνα με την ITU, περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2018, έχουν τουλάχιστον έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποσοστό το οποίο έφτανε το ένα τέταρτο των νοικοκυριών σε παγκόσμια κλίμακα για το έτος 2005. Στις ανεπτυγμένες χώρες, το 83.2% των νοικοκυριών έχουν έναν Η/Υ, τη στιγμή που λιγότερο από 10% των νοικοκυριών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν έναν υπολογιστή, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα Αραβικά κράτη και η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών.
Νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στο internet
Η πρόσβαση στο internet στο σπίτι παρουσιάζει αύξηση μιας και το ITU υπολογίζει πως το 60% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα στο 2018, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό έφτανε το 20% για το έτος 2005. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, σχεδόν τα μισά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο internet στο σπίτι, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το 8.4% του συνόλου των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2005.

About Freegr network

Από το Blogger.