ειδήσεις

Εγκριση 1.170 επενδυτικών σχεδίων από νεοφυείς επιχειρήσεις

Το πράσινο φως έδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση 1.170 επιχειρηματικών σχεδίων, μεταξύ 5.626 που είχαν υποβληθεί συνολικά στο πλαίσιο της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα - επιχειρηματικότητα - καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από όσους ασκούν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Μέσω αυτής της δράσης λοιπόν το υπουργείο επιχειρεί να ενισχύσει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός για τα 1.170 επιχειρηματικά σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν προσφάτως από το υπουργείο Οικονομίας ανέρχεται περίπου στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε επιχείρηση που θα λάβει επιχορήγηση, θα επιδοτηθεί με 15.000 έως 60.000 ευρώ. Επιπλέον, η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου στη δράση αυτή.
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αναμένεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες των νεοσύστατων επιχειρήσεων (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες), δαπάνες για αμοιβές τρίτων με στόχο τη νομική, τη συμβουλευτική και τη λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων καθώς και δαπάνες δικτύωσης και συμμετοχής των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε εκθέσεις. Επίσης, μέσω της χρηματοδότησης προβλέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση για την αγορά εξοπλισμού, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου, η εξόφληση των υποχρεώσεων των εταίρων για την προμήθεια αναλώσιμων υλών, η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις εργασίας, καθώς και η κάλυψη των δαπανών προετοιμασίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος κατοχύρωσης βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι νέες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα δραστηριοποιηθούν σε οκτώ βασικούς τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές - δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα και υλικά - κατασκευές. Στο μεταξύ, εννέα funds τα οποία θα ενισχυθούν με κεφάλαια από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Εquifund (fund of funds) κάνουν ήδη περιοδείες σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, για να εντοπίσουν νεοφυείς εταιρείες, να τις φέρουν σε επαφή με επενδυτές και να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πρόκειται για τα BigPi, Metavallon Fund, Unifund, Velocity Partners, Marathon, Venture Friends, Ellikonos2sicar, EOS capital partners και Synergia Hellenic Fund IV. Σημειώνεται ότι η δημιουργία του Equifund αποτελεί μία σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, και σε αυτό συμβάλλουν χρηματοδοτικά το ελληνικό κράτος με πόρους από το ΕΣΠΑ (200 εκατ. ευρώ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με 60 εκατ. ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του σχεδίου Γιούνκερ με 60 εκατ. ευρώ, καθώς και ξένοι και εγχώριοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, θεσμικοί επενδυτές και τράπεζες.
Οπως επισήμανε στην «Κ» ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, «η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης περνάει μέσα από τον ποιοτικό μετασχηματισμό των ΜμΕ οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για την ενίσχυσή τους το υπουργείο Οικονομίας σχεδίασε και υλοποιεί μία σειρά από στοχευμένα προγράμματα και χρηματοοικονομικά εργαλεία, με στόχο την τεχνολογική τους αναβάθμιση και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και ικανών να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό».

About Freegr network

Από το Blogger.