τεχνολογία

«Ψηφιακή Πυξίδα»: Οι στόχοι της Κομισιόν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμα και τους στόχους της για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η Επιτροπή προτείνει μια Ψηφιακή Πυξίδα, με σκοπό να συγκεκριμενοποιήσει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030.

Αναλυτικότερα, η Ψηφιακή Πυξίδα εστιάζει :

– Στην ύπαρξη ενός πληθυσμού που διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματιών με υψηλή ψηφιακή κατάρτιση. Έως το 2030, τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και στην ΕΕ θα πρέπει να απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ θα πρέπει επίσης να έχει αυξηθεί η παρουσία των γυναικών σε αυτές τις θέσεις εργασίας·

– Στην ανάπτυξη ασφαλών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Έως το 2030, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα ταχύτητας gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να έχουν κάλυψη δικτύου πέμπτης γενιάς (5G). Η παραγωγή πρωτοποριακών και βιώσιμων ημιαγωγών στην Ευρώπη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή της·

– Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Έως το 2030, τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής (cloud computing), μαζικά δεδομένα (big data) και τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω από το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης και ο αριθμός των επιτυχημένων καινοτομικών εταιρειών «μονόκερων» της ΕΕ θα πρέπει να έχει διπλασιαστεί·

– Στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Έως το 2030, όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους και το 80% των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης την ταχεία έναρξη σχετικών πολυκρατικών έργων, συνδυάζοντας επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επενδύσεις από τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, και αξιοποιώντας τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διαθέσουν τουλάχιστον το 20% των δαπανών τους στην ψηφιακή προτεραιότητα. Τα πιθανά πολυκρατικά έργα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πανευρωπαϊκής διασυνδεδεμένης υποδομής επεξεργασίας δεδομένων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αξιόπιστων επεξεργαστών χαμηλής ισχύος επόμενης γενιάς ή τη δημιουργία συνδεδεμένων δημόσιων διοικήσεων.

Ακόμη, η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ψηφιακών αρχών, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, σε επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δίκαιες και χωρίς διακρίσεις online υπηρεσίες και, γενικότερα, να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ασκηθούν πλήρως στο διαδίκτυο τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν και εκτός αυτού. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να παρακολουθείται, στο πλαίσιο ετήσιας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου, εάν οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι γίνονται σεβαστά τα ψηφιακά τους δικαιώματα. Εξάλλου, η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες να προωθήσει το θετικό ψηφιακό θεματολόγιό της με επίκεντρο τον άνθρωπο στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

About Freegr network

Από το Blogger.